Public Toilet Building

toilethus
Slide

Scan-Plast Public Toilet Building

A public toilet building from Scan-Plast is a durable and robust toilet solution that is
manufactured with a focus on design, functionality and much more.

Vælg type - Præfabrikerede bygninger

Choose type

A public toilet building is prefabricated in a robust and durable material and is delivered ready to be connected and used.

Opdag mulighederne - Præfabrikerede bygninger

Discover the possibilities

There are many possibilities to get a public toilet building to fit in or stand out from the surroundings, it is situated in.

Vælg beklædning - Præfabrikerede bygninger

Choose facade cladding

It is possible to adapt a public toilet building with the type of facade cladding and material, the customer wants for the building.

Vælg tagløsning - Præfabrikerede bygninger

Choose roofing solution

As the roof is an important part for the finished and complete look of a building, Scan-Plast offers many roofing solutions.

Public Toilet Building Programme

Scan-Plast has a broad programme of sanitary solutions, where it is possible to find the right type of public toilet building that can then be adjusted with facade cladding and roof type for the wanted look. A public toilet building comes in many shapes and sizes in order for every type of need for function and user-friendliness to be obtained. A Scan-Plast public toilet building is hygienic, beautiful, well-ventilated and easy to clean and maintain.

Public Toilet Building

A Scan-Plast public toilet building is an aesthetically beautiful building that contributes to the all-around expression of the surroundings – no matter if the building is supposed to blend in or stand out. The toilet buildings can be varied with different facade claddings and roofing solutions to make sure that the design and visual expression of the buildings fit with the surroundings. The toilet buildings are, furthermore, very robust and durable.

Outdoor toilet cubicles

Scan-Plast standard outdoor toilet cubicles are prefabricated in strong, solid and durable materials that can resist wind, weather and other tearing environments. The outdoor toilet cubicles offer a high level of comfort and hygiene as they are easy to clean and demands minimal maintenance. The outdoor toilet cubicles provide optimal toilet facilities at small and large events, construction sites or similar areas where only time-limited toilet solutions are necessary.

Dry Outhouses

With Scan-Plast dry outhouses it is possible to establish functional toilet solutions in areas, where water, electricity and sewage cannot be installed. The dry outhouses can be varied with different types of facade claddings and roof types to make sure that the visual expressions of the dry outhouses are fitted to the surroundings. The dry outhouses are created in solid and durable materials that are easy to clean and requires minimal maintenance.

Mobile Toilet Trailers

When a permanent toilet solution is not necessary, Scan-Plast mobile toilet trailers are a great solution for establishing temporary and proper toilet facilities. The toilet trailers are both comfortable and easy to maintain and clean in order for a high level of hygiene to be kept. The toilet trailers can be used in many different ways e.g., to be set up at beaches, parking lots and other areas where a mobile solution is the right type of toilet solution.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

TÆTTE OG ISOLERENDE EGENSKABER

Kompositbygninger tåler kortvarige oversvømmelse, da konstruktionen er tæt, og materialet er naturligt isolerende.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

IKKE TEMPERATUR OVERFØLSOM

Kompositmateriale er temperaturbestandigt, og derfor vil kompositbygninger ikke være overfølsomme overfor høje eller lave temperaturer.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

MILJØVENLIGHED

Kompositmaterialernes optimale tekniske egenskaber sikrer en ekstrem lang levetid i forhold til mange konventionelle materialer, og dermed er der store miljømæssige fordele i at vælge en kompositbygning.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

DESIGN MULIGHEDER

Kompositbygninger kan leveres med forskellige facadebeklædninger og RAL-farver. Det er derfor muligt at lave specialløsninger for at tilpasse konkrete behov.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

TÆRINGSFRIT

Kompositmaterialer kan hverken ruste eller nedbrydes ved kemisk tæring. Det er derfor muligt at placere kompositbygninger, hvor behovet er.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

ROBUSTHED

Kompositmateriale er et robust og slagkraftigt materiale, hvilket medvirker, at kompositbygninger kan udstå meget.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

RENGØRINGSVENLIG

Bygninger i kompositmateriale har glatte overflader, som er nemme at rengøre. Det er derfor nemt at opretholde et højt hygiejneniveau.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

LANG LEVETID

Kompositmateriale har stor styrke og holdbarhed, hvilket resulterer i lang levetid sammenlignet med andre materialer. Kompositbygninger skal derfor ikke udskiftet særligt ofte.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

KLIMATISKE PÅVIRKNINGER

Kompositbygninger er modstandsdygtige over klimatiske påvirkninger og frost, og de kan derfor tåle at stå ude hele året rundt.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Bygninger produceret i kompositmateriale har minimal vedligeholdelse både indvendig og udvendig.

“ARKITEKTEN TEGNER
OG FORTÆLLER
– SCAN-PLAST BYGGER
OG OPSTILLER”

Hvad skal vi vælge?

Scan-Plast har gennem mange år fremstillet præfabrikerede, standard og kundespecifikke bygninger

Scan-Plast standard bygninger er præfabrikeret og leveres således klar til tilkobling og ibrugtagning. Og bygninger med handicapforhold opfylder de lovmæssige krav til dette.

Men der findes mange muligheder for at få en bygning til smukt at passe til det område, den er tiltænkt.